سقط جنین در خانه

سقط جنین در خانه 09030123197 سقط جنین در خانه سقط زودرس پزشکی یک درمان پزشکی است که شامل مصرف داروهای خوراکی و واژینال برای سقط جنین در حاملگی کمتر از 9 هفته و 6 روز است. اگرچه این سند به اصطلاح زن/زن اشاره دارد، اما برای هر کسی که می تواند باردار شود، صرف نظر … ادامه خواندن سقط جنین در خانه